Zoek op de website

Bronnenschema familieonderzoek

Gemeente Groningen

Burgerlijke stand na 1811
> Kijk op www.allegroningers.nl.
> Kijk op www.wiewaswie.nl voor geboorten, huwelijken en overlijdens buiten de provincie.
> Kijk in de studiezaal voor huwelijksbijlagen en nog niet gescande akten. De akten staan op microfiche (kasten 56-58) en deels op papier (kasten 41-44).

Bevolkingsregister na 1811
> Bevolkingsregister, 1820-1920: Een index op achternaam is te raadplegen op de computers in de studiezaal (carroussel B). De bevolkingsregisters zelf zijn gedigitaliseerd en beschikbaar via onze website (toegang 1399), met uitzondering van Noorddijk en Hoogkerk. Alle bevolkingsregisters van de gemeente Groningen zijn daarnaast ook beschikbaar op microfiche in de studiezaal (kasten 60-61, bovenste laden).
> Gezinskaarten stad Groningen, 1920-1938; Hoogkerk, 1913-1930; Noorddijk, 1922-1939: Zijn te raadplegen op microfiche in de studiezaal (kast 59, lade 1).
> Persoonskaarten 1938-1994 en Persoonslijsten 1994-heden: Deze zijn nog niet openbaar. Uittreksels zijn aan te vragen via het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.

DTB-gegevens vóór 1811
> Kijk op www.allegroningers.nl.
> Indien DTB-gegevens niet m.b.v. internet te achterhalen zijn, kunnen de volgende bronnen bij de Groninger Archieven u mogelijk verder helpen:

 • Verhuur lijklakens, 1749-1876. Te raadplegen (met hiaten) op microfiche in de studiezaal (kast 59, lade 2). Index 136 (kast 13).
 • Inkomsten begrafenissen diaconie, 1796-1807. Met naamindex. Te raadplegen op microfiche in de studiezaal (kast 59, lade 2).
 • Breukdodenlijsten, 1729-1793. Dit zijn lijsten van doden voor wie een heffing werd betaald wegens het laat begraven. Te raadplegen op microfiche in de studiezaal (kast 59, lade 2). Index 164 (kast 13, plank 5).

> Kijk op de landelijke database www.graftombe.nl voor genealogische gegevens van begraven personen.

Lidmaten vóór 1811
> Te raadplegen op microfiche in de studiezaal (kast 59, lade 2). Indexen in kast 13 en 14.

Overige gemeenten

Burgerlijke stand na 1811
> Kijk op www.allegroningers.nl.
> Kijk op www.wiewaswie.nl voor geboorten, huwelijken en overlijdens buiten de provincie.
> Kijk in de studiezaal voor huwelijksbijlagen en nog niet gescande akten. Akten en bijlagen kunt u opzoeken via de Lijst van microfilm-cassettes burgerlijke stand provincie Groningen (kasten 53-55). De akten staan op microfilm (kasten 56-58) en deels op papier (kasten 41-44).

Bevolkingsregister na 1811
> Bevolkingsregister, 1820-1920: Gedeeltelijk op microfiche (kasten 62-65), o.a. de periode 1900-1920 ontbreekt voor de meeste gemeenten. Zie het "Overzicht van microfilms van bevolkingsregisters in de provincie Groningen" en de inhoudsopgave in 10 mappen (kast 63). Indien niet bij de Groninger Archieven aanwezig, kijk dan bij de gemeente zelf via www.groningerarchiefnet.nl.
> Gezinskaarten, 1920-1938: Zoek in het archief van de desbetreffende gemeente.
> Persoonskaarten, 1938-1994 en Persoonslijsten, 1994-heden: Deze zijn nog niet openbaar. Uittreksels zijn aan te vragen via het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.

DTB-gegevens vóór 1811
> Kijk op www.allegroningers.nl.
> Zoek in de registers van inkomsten van de diaconie in de archieven van de verschillende kerkelijke gemeenten.
> Kijk op de landelijke database www.graftombe.nl voor genealogische gegevens van begraven personen.

Lidmaten vóór 1811
> Voor Nederlands-hervormden, zie  www.lidmatengroningen.nl.
> Voor doopgezinden, lutheranen en Walen: zie de indexen in kasten 13 en 14.

Overige bronnen voor familieonderzoek

Als er nog gegevens ontbreken of om de gevonden gegevens te controleren, kunt u verder zoeken in de volgende bronnen:

 • Gepubliceerde genealogieën. Te vinden in de studiezaal in de kasten 49 t/m 52.
 • Genealogische gegevens uit Ostfriesland:
  > Genealogische gegevens van kerkgemeentes in Ostfriesland uit de 17e, 18e en 19e eeuw vindt u in de reeks Ostfrieslands Ortssippenbücher en Die Emder Bürgerbücher in onze bibliotheekcollectie.
  > De Verzameling Frans Olfers (toegang 869) bevat microfiches van de DTB-boeken van Emden en Oldersum.
 • Registers van naamsaanneming 1811-1812
 • Memories van successie 1806-1927. De jaren 1812-1813 zijn niet bewaard gebleven.
 • Notariële akten 1811-ca. 1935:
  > Stad Groningen: toegangen 1869-1878.
  > Overige gemeenten: toegangen 85-123.
  Een overzicht van alle notariële standplaatsen vindt u in de inleiding op toegang 85.
 • Verzegelingen vóór 1811
  Stad Groningen:
  > Huwelijkscontracten, testamenten en boedelscheidingen 1601-1811: (toegang 1534, inv. nrs. 3483-3934). De verzegelingen staan onder de oude aanduiding III ij op microfiches in de studiezaal (kast 6). Index 173 (kast 14). Index 174 (kast 14) biedt een extra nadere toegang op huwelijkscontracten en testamenten voor de periode 1668-1804.
  > Akten betreffende onroerend goed (vooral koop en verkoop) 1613-1811: (toegang 1534, inv. nrs. 3935-4162). De verzegelingen staan onder de oude aanduiding III x op microfiches in de studiezaal (kast 6). Index 172 (kast 14).
  Overige plaatsen:
  > Huwelijkscontracten en andere verzegelingen van Selwerd en Sappemeer (toegang 730), Oldambt (toegang 731) en Westerwolde (toegang 732) staan grotendeels als fotokopie in de studiezaal (kast 84-88). Van Hunsingo (toegang 734), Fivelingo (toegang 733) en Westerkwartier (toegang 735) bestaat weinig tot niets voor 1750. Protocollen met verzegelingen zijn voor een klein deel gescand en te bekijken op onze website.
  Op de huwelijkscontracten bestaan nadere toegangen op persoonsnaam:
  - 1750-1811: plaatselijke gerechten uit de hele provincie (m.u.v. de stad Groningen), index 108-109 (kast 83, plank 1)
  - 1700-1749: plaatselijke gerechten, voornamelijk uit Westerwolde en de beide Oldambten, index 513-549 (kast 83, plank 1)
  - 1613-1810: regio Fivelingo, index 301 (kast 14)
 • Boedelinventarissen
  > Vóór 1811: zie het Bronnenschema panden gemeente Groningen en het Bronnenschema panden overige gemeenten.
  > Na 1811: te vinden in memories van successie of via memories van successie in notariële archieven.