Zoek op de website

Kwartierstaat

Bij een Kwartierstaat zoekt u naar alle voorouders van een bepaald persoon (‘proband(us)’ of kwartierdrager), dus alle directe voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn.

Per generatie verdubbelt dus het aantal personen (2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, etc.).

U hebt dan snel een overzicht, maar gezinsverbanden met andere kinderen ontbreken.

De meest gebruikte nummering van personen in een kwartierstaat is als volgt:

Degene van wie u de kwartierstaat opstelt, de ‘proband’, krijgt het nummer 1 (onderste vak). De ouders staan in de 2 vakken daarboven, de vader krijgt nummer 2 (links), de moeder nummer 3 (rechts). De derde rij is voor de 4 grootouders (nrs 4-7).

De vader van de vader krijgt daarbij nummer 4; de vader van de moeder nummer 6, etc. Vuistregel voor het vaststellen van het volgnummer van een voorouder luidt: het nummer van iemands vader is af te leiden door het nummer van het kind met 2 te vermenigvuldigen.

Het nummer van de moeder is 1 hoger dan het nummer van de vader. Met uitzondering van de kwartierdrager heeft iedere man een even nummer (twee keer zo veel als het nummer van zijn kind), terwijl iedere vrouw een oneven nummer heeft, namelijk dat van haar man + 1.

Per voorouder staat vermeld: het kwartiernummer, naam, geboortedatum en –plaats en datum en plaats van het huwelijk. De partner wordt apart weergegeven, want deze heeft een eigen kwartiernummer. Soms volgt daaronder een lijst met kinderen en hun geboortegegevens.
Naast de genoemde basisgegevens kunnen extra gegevens worden vermeld zoals religie, beroep of bezittingen.

Voorouders komen onherroepelijk vaker voor naarmate je meer generaties teruggaat.
Dit verschijnsel heet kwartierherhaling en je ziet het met name bij kwartierstaten van voorouders uit een klein geografisch gebied. Zou dat niet het geval zijn, dan zou men dertig generaties geleden meer voorouders hebben dan er toentertijd mensen op aarde leefden.

Kwartierverlies treedt op wanneer een voorouder niet op te sporen is, bijvoorbeeld door een situatie met een onwettige geboorte.