Zoek op de website

Lidmatenregistraties

Protestantse kerken hielden een administratie bij van alle mensen die volwaardig lid waren van hun gemeente, de zogeten lidmatenregistratie.

Om volwaardig lid te worden en bijvoorbeeld deel te mogen nemen aan het avondmaal, moest men geloofsbelijdenis doen. Dit gebeurde meestal op jongvolwassen leeftijd. Een andere manier om lid te worden was door een attestatie te laten zien: een bewijs dat men in een andere kerkgemeente belijdenis had gedaan. Lang niet alle kerkgangers werden volwaardig lid. De lidmatenregisters geven dus geen compleet overzicht van het protestantse deel van de bevolking. Maar doordat er ook werd geregistreerd van wie men attestaties had ontvangen en aan wie men attestaties had verleend, vormen de lidmatenregisters een belangrijke bron van informatie over verhuizingen. Veel lidmatenregistraties lopen van de 17e eeuw tot 1811, toen de burgerlijke stand werd ingevoerd; sommige registraties lopen echter door tot halverwege de 19e eeuw. De rooms-katholieke kerken en de joodse gemeenten hielden geen registratie van hun volwassen leden bij.

De lidmatenadministraties van de Nederlands-hervormde kerken buiten de stad Groningen van vóór 1811 zijn  te raadplegen op www.lidmatengroningen.nl. Voor de registraties van Nederlands-hervormde lidmaten uit de stad Groningen of van na 1811, en voor lidmatenregistraties van doopsgezinden, lutheranen en Walen kunt u de indexen in de studiezaal raadplegen (kasten 13 en 14).