Zoek op de website

Onderzoek naar een onbekende vader

Een terugkerende vastloper in de genealogie is de ongehuwde moeder, of juister: de onbekende vader. Het oktober/novembernummer 2011 van Gens Nostra is geheel aan dit thema gewijd.

Voor Groningen schrijft Antonia Veldhuis een artikel over onbekende vaders in de stad Groningen tussen 1640 en 1811. Ze toont aan dat met veel speurwerk toch veel namen van vaders zijn te achterhalen. Er horen twee bijlagen bij dit artikel, ten eerste een lijst met onechte kinderen uit het algemeen doopboek van de stad Groningen en ten tweede een zelfde lijst uit het katholieke doopboek. Binnenkort zullen hier ook scans te zien zijn uit inventarisnummers 1033 en 1034 van het Volle Gerecht van de stad Groningen uit de periode 1696-1771. Hierin staan onder andere verklaringen van vroedvrouwen over kinderen die in onecht zijn geboren. De stadsvroedvrouwen hadden namelijk de plicht om een ongehuwde moeder in barensnood de naam van de vader te ontlokken. Zie hoe het onderscheid tussen kraambed en pijnbank vervaagt…