Zoek op de website

Parenteel

Een Parenteel verschilt in die zin van een genealogie, dat u niet alleen de mannelijke nakomelingen van een stamouderpaar (of alleen die van een stamvader of stammoeder = generatie I) onderzoekt, maar zowel de mannelijke als de vrouwelijke lijn van hun verdere afstammelingen.

U zoekt dus de gezinsgegevens van zowel de zoons als de dochters en vervolgens die van hun zoons en dochters, etc.

Grafisch overzicht van een parenteel. Grafisch overzicht van een parenteel.

Per gezin wordt de naam van de nakomeling (man of vrouw) weergegeven, zijn/haar geboortedatum en plaats, datum en plaats van het huwelijk en de naam van echtgeno(o)t(e) en diens geboortegegevens.

Daaronder volgt een lijst met kinderen en hun geboortegegevens.

Uiteraard kunnen ook hier naast de genoemde basisgegevens ook extra gegevens worden vermeld. In een Parenteel komen personen voor met verschillende achternamen.
Dit in tegenstelling tot een genealogie waarin meestal maar één achternaam voorkomt.

De nummering is dezelfde als bij een genealogie.