Zoek op de website

Registers van naamsaanneming

Bij de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 moest elke Nederlander een vaste familienaam aannemen. Tot die tijd maakten veel mensen nog gebruik van patroniemen. De oude en de nieuwe namen werden opgetekend in de registers van naamsaanneming.

Alleen de registers van Noorddijk, Hoogkerk en Grijpskerk zijn compleet overgeleverd.
Zie voor een editie van alle registers: P.J.C. Elema, Naamsaanneming in Groningen, 1811-1826. Vraag ernaar bij de balie in de studiezaal.