Zoek op de website

Stamreeks

Bij een Stamreeks is het genealogisch onderzoek gericht op het terugzoeken van de afstamming in één bepaalde lijn van de kwartierstaat.

Het levert ten opzichte van de overige vormen van genealogisch onderzoek weliswaar de minste informatie op, maar vanwege de omvang en overzichtelijkheid vormt het bijvoorbeeld voor een beginnend onderzoeker een aardige vingeroefening.

Grafisch overzicht van een stamreeks. Grafisch overzicht van een stamreeks.

We onderscheiden 3 soorten:

  • de mannelijke lijn (patrilineair) de vader van de vader van de vader etc., dus zeg maar de herkomst van de achternaam.
    Weliswaar wordt ook gekeken naar hun eventuele echtgenotes, maar diens voorouders blijven verder buiten beschouwing.
  • de vrouwelijke lijn (matrilineair) de moeder van de moeder van de moeder, etc.
  • de geslachtsnaam (naamstam).
    Hierbij gaat het niet om de relatie tot de ‘proband(us)’ (de persoon die bij genealogisch onderzoek als uitgangspunt wordt genomen), maar om de geslachtsnaam.
    Daarbij moet worden bedacht dat voorouders niet altijd dezelfde achternaam hebben gedragen en dat de stamvader van een stamreeks een andere naam draagt dan de ‘proband’. In de loop der tijd kan de achternaam soms meerdere malen veranderd zijn (zie onder ‘genealogie’).

Generatie I is bij een stamreeks de oudst opgegeven voorouder. Neemt men de ‘proband’ als generatie I dan heet dit een afstammingslijn uit een familie of van een bepaald persoon.