Zoek op de website

Literatuurlijst militairen

Verschenen in de serie Mededelingen van de Sectie Krijgsgeschiedenis Koninklijke Landmacht:

 • Ringoir, H., Gegevens over vaandels en standaarden. Den Haag 1966.
 • Ringoir, H., Gegevens over de traditie der Infanterie. Den Haag 1967.
 • Ringoir, H., Afstammingen en voortzettingen der infanterie. Den Haag 1977.
 • Ringoir, H., Afstammingen en voortzettingen der cavalerie en wielrijders. Den Haag 1978.
 • Ringoir, H., Afstammingen en voortzettingen der artillerie. Den Haag 1979.
 • Ringoir, H., Afstammingen en voortzettingen der genie en trein. Den Haag 1979.
 • Ringoir, H., Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940. Den Haag 1980. (Een nuttige overzicht voor als u weet waar en wanneer betrokkene gelegerd was, maar niet in welk onderdeel. U vindt dan ook de volgende garnizoensplaatsen van dat onderdeel.)
 • Ringoir, H., Nederlandse generaals van 1568 tot 1940. Den Haag 1981.
 • Ringoir, H., Hoofdofficieren der infanterie van 1568 tot 1813. Den Haag 1981. (Niet aanwezig in onze bibliotheek).
 • Teitler, G., De kolonels en generaals van het KNIL. Den Haag 1982.
 • Bouman, B., Van Driekleur tot Rood-Wit: de Indonesische officieren uit het KNIL 1900-1950. Den Haag 1995.

Overige pubicaties:

 • Aalderink, H., Inlichtingen omtrent de opheffing der schutterij, de nationale militie, de landweer, het voorbereidend militair onderricht of de vrijwillige oefeningen, het reserve kader. Groningen 1902.
 • Cazemier, H., ‘Militairen uit de gemeente Leek in Indië (1945-1950)’, in: Historisch Leek 21 (2007) 2, p. 6-11.
 • Cuperus, J., ‘Onderzoek naar de Militaire Orden (1e dl.)’, in: Genealogisch magazine Erfgoed 18 (2010) 6, p. 11-15. (Over onderzoek naar militaire onderscheidingen. Zie kast 47, plank 3 in de studiezaal.)
 • Drie, R. van, ‘Opkomen voor je nummer. Nationale militie in de negentiende eeuw’, in: Genealogie: kwartaalblad van het Centraal Bureau voor Genealogie 6 (2000) 2, p. 36-41. (link naar 1766-477.2000).
 • Dronkers, J.M.G.A., De Generaals van het Koninkrijk Holland, 1806–1810. Den Haag 1969.
 • Gosses, I.H., ‘Naar aanleiding van den terugkeer der Groningen vrijwillige flankeurs, alsmede lijst van leden der vrijwillige flankeurscompagnie van Groninger en Franeker studenten’, in: Groningse Volksalmanak 1932, p. 20-61. (Zie kast 17, plank 3 in de studiezaal.)
 • Graaff, H.H.A. de, De militairrechterlijke organisatie, 1795-1955. Den Haag 1957.
 • Hoof, J.P.C.M., ‘Enkele richtlijnen voor het verrichten van genealogisch onderzoek naar militairen, behoord hebbende tot de Nederlandse troepen te land’, in: Gens Nostra 39 (1984) 7/8, p. 249-263. (Is op details wat verouderd, maar biedt wel een helder overzicht van bronnen en mogelijkheden. Zie kast 48, plank 1 in de studiezaal.)
 • Hoof, J.P.C.M., ‘Militairen in de Bataafs-Franse tijd’, in: Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 1995, p. 194-210. (Zie kast 46 in de studiezaal.)
 • Koerhuis, B. en W. Mulken, De militieregisters. 1815–1922. Den Haag 1986. (Serie Broncommentaren V.)
 • Krijnen, P., ‘De vrijwillige bijzondere landstorm tijdens het interbellum. 1918-1940’, in: P. Krijnen, Zonodig met behulp van wapens, geschiedenis van rechtse paramilitaire organisaties in Nederland. Amsterdam 1983, p. 19-37. (Niet aanwezig in onze bibliotheek).
 • Kuiken, D.F., ‘Van gene zijde van het Kanaal: huwelijken van Schotten, Engelsen en Ieren in de stad Groningen,1595-1672’, in: De Nederlandsche Leeuw 111 (1994) 4-6, p. 157-182. (Zie kast 47, plank 2 in de studiezaal. Zie ook Mac Lean.)
 • Mac Lean, J., De huwelijksintekeningen van Schotse militairen in Nederland. 1574-1665. Met index. (Zie ook Kuiken.) (1769-12287).
 • Veldhuis, A. en H. Hartog, ‘Militaire bronnen’, in: Huppeldepup: het tijdschrift voor de genealoog met Groningse voorouders 4 (1997) 2, p. 37-39. (Zie kast 47, plank 4 in de studiezaal.)
 • Wuisman, P.J.M., ‘Militairen uit Zuidoost Groningen: gesneuveld en gewond geraakt in de eerste helft van de 19e eeuw’ in: Gens nostra 56 (2001) 4/5, p. 312. (Zie kast 48, plank 2 in de studiezaal.)
 • Zwitser, H.L., De militie van de staat, het leger in de Republiek der Verenigde Nederlanden. Amsterdam 1991.

Zie ook het literatuuroverzicht over militaire geschiedenis van het Nationaal Archief en de publicaties en leeslijsten van het Nederlands Instituut voor Militaire Geschiedenis.