Zoek op de website

Bronnenschema panden overige gemeenten

Hieronder staat alleen archiefmateriaal genoemd dat via de Groninger Archieven en/of via internet is te raadplegen. Archiefstukken die zich in de archieven van de verschillende gemeenten (gemeentehuizen) bevinden,  zoals bouwdossiers en hinderwetvergunningen zijn alleen daar en op afspraak te bekijken. Raadpleeg www.groningerarchiefnet.nl voor praktische informatie en overzichten van stukken.

Eigendom

> Kadastraal onderzoek, 1832-heden.
> Advertenties in kranten (openbare verkoop): Kijk op www.delpher.nl en www.dekrantvantoen.nl. U kunt de kranten ook (deels op microfiche) raadplegen in de studiezaal van de Groninger Archieven (toegang 999 en 1740).
> Huwelijkscontracten, testamenten, boedelscheidingen, boedelinventarissen, akten van koop en verkoop vóór 1811:
Te vinden in de archieven van de oud-rechterlijke instellingen:

  • Gerechten in Selwerd en Sappemeer, 1592-1811 (toegang 730).
  • Gerechten in het Oldambt, 1596-1811 (toegang 731).
  • Gerechten in Westerwolde en Bellingwolde, 1621-1811 (toegang 732).
  • Gerechten in Fivelingo, 1560-1811 (toegang 733).
  • Gerechten in Hunsingo, 1600-1811 (toegang 734).
  • Gerechten in het Westerkwartier, 1600-1811 (toegang 735).
  • Hoge Justitiekamer en andere gewestelijke rechterlijke instellingen, 1444-1811 (toegang 136).

De verzegelingen van de oud-rechterlijke instellingen zijn deels te raadplegen als fotokopie in studiezaal (kast 84-88). De boedelinventarissen zijn deels gescand en te bekijken op deze website.
> Huwelijkscontracten, testamenten, boedelscheidingen, boedelinventarissen, akten van koop en verkoop na 1811: Te vinden in de notariële akten.
> Executieverkoop (‘trekcedullen’ en ‘preferentieoordelen’) vóór 1811: zie het Bronnenschema boerderijen.
> Faillissementen na 1811: zie het Bronnenschema middenstand.
> Memories van successie, 1806-1927. De jaren 1812-1813 zijn niet bewaard gebleven.

Bewoners

> Gemeentelijke bevolkingsregisters. Voor de invoering van het bevolkingsregister (in de periode 1795-1849) werden er volkstellingen gehouden. Aanvankelijk gebeurde dit incidenteel; vanaf 1828 elke 10 jaar. Globaal tot 1900 zijn de bevolkingsregisters ook op microfiches te bekijken bij de Groninger Archieven.
> Adresboeken Haren, Delfzijl, Appingedam. Zie het Bronnenschema middenstand.
> Telefoonboeken. Nuttig als u wel de naam van een bewoner kent, maar niet precies weet wanneer deze daar woonde.
> Genealogieën van de voormalige eigenaren/bewoners: zie Familieonderzoek.

Verdere aankleding

> www.beeldbankgroningen.nl: zoeken op straatnaam en woonplaats.
> www.gava.nl: zoeken op straatnaam en woonplaats.