Zoek op de website

Kadastraal hypotheekregister

De kadastrale hypotheekregisters zijn aangelegd vanaf 1 maart 1811. In de registers staan alle hypotheekakten ter verkrijging van onroerend goed en schepen en alle andere rechtshandelingen die op dit type goederen betrekking hebben.

De hypothecaire boekhouding kent twee formaliteiten: het inschrijven van borderellen (uittreksels) van hypotheekakten en het overschrijven van akten van overdracht van onroerende goederen en alle daarop rustende zakelijke rechten. Vanaf 1838 is registratie voorwaarde voor de rechtsgeldigheid.
Hypotheekregisters zijn ingericht per kantoor. De provincie Groningen kende aanvankelijk drie kantoren met aan het hoofd van elk een hypotheekbewaarder: in Groningen, Appingedam (na 1946: Groningen) en Winschoten (na 1964: Groningen).

Bij de Groninger Archieven worden hypotheekregisters uit de volgende perioden bewaard:

  • 1811-1838: (toegang 43)
  • 1838-1878: (toegang 2207)
  • 1879-1948: (toegang 43)

De hypothecaire boekhouding uit de periode 1949-heden bevindt zich bij het Kadaster. 

Het Kadaster is in de jaren 90 van de vorige eeuw begonnen met een geautomatiseerde registratie van alle overdrachtswijzigingen en hypotheekregistraties. Veel gemeenten zijn rechtstreeks op dit ‘Kadaster-on-line-systeem’ aangesloten. Zie ook www.kadaster.nl.

 

Aan een instructie over het raadplegen van de kadastrale hypotheekregisters wordt nog gewerkt.