Zoek op de website

Archief overdragen

Het RHC Groninger Archieven beheert archieven van overheden zoals de gemeente en de provincie Groningen, maar ook van particulieren zoals bedrijven, verenigingen en families. Daarnaast verzamelen we documentatie over de hele provincie in de vorm van boeken, tijdschriften, kranten, foto's, kaarten, tekeningen en films.

In onze depots worden alle archieven onder de juiste klimatologische omstandigheden bewaard en beschermd tegen brand en diefstal. Bovendien wordt het archief in een gecontroleerde omgeving beschikbaar gesteld aan het publiek.

Wilt u een overheidsarchief aan ons overdragen? Of wilt u een particulier archief schenken of in bewaring geven? In onze brochure leest u hoe dat gaat.

Download de brochure over overdracht van archieven.