1536_7594_cr_nvhn.jpg

De Groninger Archieven willen een zo compleet mogelijke bewaarplaats zijn voor historische en actuele informatie over stad en provincie Groningen. Wilt u boeken of een archief, foto- of filmcollectie aan ons overdragen? Neem dan contact met ons op. 

Wij toetsen het eventueel over te dragen archief of collectie aan het Verwervingsprofiel van de Groninger Archieven. Daarbij wordt onder andere gekeken of het archief of de collectie een toevoeging is op onze collectie en hoe de materiële staat is.

Depot Groninger Archieven. Foto Marij Kloosterhof
Depot Groninger Archieven. Foto Marij Kloosterhof

 De Verwervingscommissie kan één van de volgende besluiten nemen:

  • Het archief komt in aanmerking voor overdracht.
  • Het archief komt in aanmerking voor overdracht, maar voordat het kan worden overgebracht, moet het archief aan bepaalde voorwaarden voldoen. De Groninger Archieven zullen hierin adviseren.
  • Het archief komt niet in aanmerking voor overdracht of het kan beter elders worden ondergebracht. De Groninger Archieven geven hiervoor gegronde redenen.

 

Lees meer in de brochure Archief overdragen.

Lees ook meer over websites archiveren.