Zoek op de website

e-Depot

De overheid werkt steeds meer digitaal. Het gevolg is dat er ook steeds meer digitaal archiefmateriaal ontstaat. Maar digitale archieven zijn kwetsbaar. Bestandsformaten raken bijvoorbeeld snel verouderd en kunnen dan onleesbaar worden. Om digitale archieven voor lange tijd - of zelfs voor altijd - toegankelijk te houden zijn speciale voorzieningen nodig. Zo’n voorziening is het e-Depot.

Digitale informatiedragers. Foto: Marij Kloosterhof. Digitale informatiedragers. Foto: Marij Kloosterhof.

Onder het e-Depot verstaan we niet alleen een technische infrastructuur, maar alle elementen die nodig zijn om digitale archiefbescheiden duurzaam te beheren en te raadplegen: organisatie, beleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging, hard- en software.

Ervaringen met de pilot e-Depot

In 2016 zijn de Groninger Archieven aangesloten op het e-Depot van het Nationaal Archief.

Om ervaring op te doen zijn de Groninger Archieven in 2017 een pilot gestart samen met de gemeente Groningen. In deze pilot zijn digitale archiefbescheiden overgedragen van de gemeente naar het e-Depot. Hoe het project is verlopen, welke resultaten we hebben behaald en wat we ervan hebben geleerd, is te lezen in ons gezamenlijk eindrapport pilot e-Depot Groninger Archieven – Gemeente Groningen.

De toekomst van het e-Depot Groningen

In de toekomst zullen de Groninger Archieven e-depotdiensten aanbieden aan lokale overheden en particuliere organisaties in de provincie Groningen. Het e-Depot is nog in ontwikkeling en hoe de diensten er precies uit gaan zien is nog niet duidelijk.

Lokale overheden die overwegen van een e-depot gebruik te maken, kunnen zich voorbereiden door het Eindrapport pilot e-Depot te lezen. Daarnaast kunt u de door ons ontwikkelde hulpmiddelen gebruiken:

Contact

Voor vragen over het e-Depot kunt u contact opnemen via edepot@groningerarchieven.nl of via 050 599 2000.