Zoek op de website

Over de Groninger Archieven

Het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven is in 2002 ontstaan uit een fusie van het Rijksarchief Groningen en het Gemeentearchief Groningen.

De Groninger Archieven beheren de oude administraties van stad en provincie en van rijksinstellingen en waterschappen in de provincie, maar ook archieven van families, kerken, verenigingen en bedrijven. Daarnaast bewaren de Groninger Archieven een unieke collectie boeken, tijdschriften, kranten, kaarten, prenten, prentbriefkaarten, affiches, foto’s, negatieven, films, video's en geluidsopnamen. In totaal omvat de collectie maar liefst 30 kilometer aan documentatie.

De Groninger Archieven werken nauw samen met enkele zelfstandige organisaties die gevestigd zijn in hetzelfde gebouw:

  • Huis van de Groninger Cultuur
  • Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG)
  • Poparchief Groningen
  • Groninger Historische Publicaties
  • Vereniging Stad & Lande

De Groninger Archieven maken deel uit van een landelijk netwerk van archiefdiensten en vormen daarnaast samen met Tresoar en het Drents Archief een noordelijk archiefnetwerk.

In de provincie Groningen werken de Groninger Archieven samen met historische verenigingen, musea en onderwijsinstellingen.

In de stad Groningen organiseren de Groninger Archieven samen met het Groninger Museum en het Noordelijk Scheepvaartmuseum activiteiten op basis van het Manifest 'Naar een nieuwe presentatie van de Groninger Geschiedenis'.