Zoek op de website

Organisatie

Doelstelling

Het ‘Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven’ is ingesteld met het doel de belangen van de minister van OC&W en de gemeente Groningen bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden, collecties, individuele documenten, schilderijen en dergelijke die berusten in de rijksarchiefplaats in de provincie Groningen en in de gemeentelijke archiefplaats van Groningen in gezamenlijkheid te behartigen.

Bestuur

Algemeen Bestuur
Namens de gemeente Groningen:  

  • de heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter)
  • de heer P.S. de Rook MA  

Namens het Rijk:

  • mevrouw drs. J.A.J. Stam
  • de heer drs. D. Mulder  


Dagelijks Bestuur
Namens de gemeente Groningen:  

  • de heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter)  

Namens het Rijk:  

  • mevrouw drs. J.A.J. Stam

Extern lid:    

  • de heer drs. J.R. Honkoop


Het bestuur neemt de Governance Code Cultuur in acht. De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties.

Directie

dhr. drs. E. de Jonge - directeur
dhr. drs. H. Romijn - adjunct-directeur

 

Beloningsbeleid

  • Directie en personeel ontvangen een salaris volgens de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Groningen.
  • De bestuursleden van het Rijk ontvangen vacatiegeld.

ANBI

Het RHC Groninger Archieven is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

RSIN: 810182440