Zoek op de website

Depot-rondleidingen RHC Groninger Archieven 11 tot 15 november 2013

DEPOT-RONDLEIDINGEN RHC GRONINGER ARCHIEVEN
11 TOT 15 NOVEMBER 2013
CASCADEPLEIN 4

Zo bewaren wij onze geschiedenis! Onder dit motto houdt het RHC Groninger Archieven van maandag 11 tot en met vrijdag 15 november rondleidingen door zijn depots, waarbij iedereen mag komen kijken hoe daar de oude stukken en kaarten uit stad en provincie Groningen worden bewaard.

RHC Groninger Archieven beschikt over bijna 30 strekkende kilometer aan materiaal. Dat is een stapel, zo groot als de afstand tussen het Groninger archiefgebouw en het havenhoofd van Delfzijl. Al deze stukken liggen brandveilig, in een verantwoord klimaat en beschermd voor muizen en insecten in depots, waar normaal alleen archiefmedewerkers mogen komen. Eens per jaar gaan de zware deuren van deze depots echter open voor het publiek. Groepen mogen dan zien hoe de stukken erbij liggen.

Deze groepen krijgen een rondleiding door medewerkers, die speciaal voor deze gelegenheid bijzondere stukken tevoorschijn hebben gehaald en de verhalen achter zulke archivalia vertellen. Het kan daarbij gaan om perkamenten charters met grote zegels uit de Middeleeuwen, fraai ingekleurde kaarten uit de 17e eeuw of de inschrijving van Aletta Jacobs als eerste vrouwelijke student aan een Nederlandse universiteit. Ook liggen er stukken klaar die inhaken op actualiteiten als de (discussies over) de sinterklaasviering en de bevolkingskrimp in delen van onze provincie.

Een rondleiding duurt in totaal twee uur, inclusief pauze met koffie en thee. De rondleidingen starten ‘s ochtend om 10.00 uur, ’s middags om 14.00 uur en ’s avonds om 19.00 uur. Enkele tijdstippen zijn al volgeboekt, maar er zijn nog plekken vrij op maandagmiddag, dinsdagmorgen en -avond, woensdag alle drie de dagdelen, donderdagochtend en -middag en vrijdagochtend en -middag. De kosten bedragen € 6,- per persoon, inclusief koffie en thee. Het gebouw ligt op 5 minuten lopen vanaf het Groninger Hoofdstation. Slechts in de avonduren zijn er parkeerplekken beschikbaar, maar mindervaliden kunnen ook overdag – na aanmelding – hun auto op het naastgelegen parkeerdek kwijt.

Aanmelding van individuele personen of groepen (maximaal 30 personen) kan telefonisch (050 – 599.2000) of per mail ( info@groningerarchieven.nl ). Bij een aanmelding ontvangt RHC Groninger Archieven graag deze gegevens van u: naam (eventueel namen vereniging en contactpersoon) , telefoonnummer én postadres of e-mailadres, het aantal personen dat meekomt en de data en tijdstippen van eerste en tweede voorkeur. Deelnemers worden toegelaten in de volgorde dat hun aanmeldingen worden ontvangen. Na de aanmelding krijgen de gegadigden zo spoedig mogelijk bericht wanneer ze kunnen komen en hoe ze moeten betalen. Aanmelding kan nog tot de laatste dag – dus vrijdag 15 november 2013 – maar vol is vol!

Bijlage bij dit persbericht: foto van een depotrondleiding in 2012. Archiefmedewerker Margreet Visch toont het Groninger Stadboek uit 1425. Foto: Marij Kloosterhof.

Archiefmedewerker Margreet Visch toont het Groninger Stadboek uit 1425. Foto: Marij Kloosterhof. Archiefmedewerker Margreet Visch toont het Groninger Stadboek uit 1425. Foto: Marij Kloosterhof.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie over deze rondleidingen kunt u tijdens kantooruren bellen met Peter Riem (tot 5 november) of Jona van Keulen (erna), tel. 050-599.2000.