Zoek op de website

Depot-rondleidingen RHC Groninger Archieven

Persbericht - 21 oktober 2014

10 t/m 14 november 2014
Cascadeplein 4, Groningen

Zo bewaren wij onze geschiedenis! Onder dit motto houdt het RHC Groninger Archieven van maandag 10 tot en met vrijdag 14 november rondleidingen door de depots, waarbij iedereen mag komen kijken hoe daar de oude stukken en kaarten uit stad en provincie Groningen worden bewaard.

RHC Groninger Archieven beschikt over ruim 30 strekkende kilometer aan materiaal. Dat is een stapel, zo groot als de afstand tussen het Groninger archiefgebouw en het midden van de Eems. Al deze stukken liggen brandveilig, in een verantwoord klimaat en beschermd tegen muizen en insecten in depots, waar normaal alleen archiefmedewerkers mogen komen. Eens per jaar gaan de zware deuren van deze depots echter open voor het publiek. Groepen mogen dan zien hoe de stukken erbij liggen.

Deze groepen worden rondgeleid door medewerkers, die speciaal voor de gelegenheid bijzondere stukken tevoorschijn hebben gehaald en de verhalen achter zulke archivalia vertellen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het oudste charter en de oudste portretfoto, de bouwtekening van het Scholtenhuis, bescheiden van het Engelse Kamp en het plakboek van een provo. Ook liggen er stukken klaar die inhaken op actualiteiten als de (discussies over) de sinterklaasviering. Op verzoek van een groep kunnen bovendien stukken over een onderwerp naar keuze neergelegd worden.

Een rondleiding duurt in totaal twee uur, inclusief pauze met koffie en thee. De rondleidingen starten ‘s ochtends om 10.00 uur, ’s middags om 14.00 uur en ’s avonds om 19.00 uur. Alleen op maandagochtend en vrijdagavond is er geen rondleiding, terwijl de vrijdagmiddag al gereserveerd is. De kosten bedragen € 6,- per persoon, inclusief koffie en thee. Het gebouw ligt op 5 minuten lopen vanaf het Groninger Hoofdstation. Slechts in de avonduren zijn er parkeerplekken beschikbaar, maar mindervaliden kunnen ook overdag – na aanmelding – hun auto op het naastgelegen parkeerdek kwijt.

Aanmelding van individuele personen of groepen (maximaal 30 personen) kan telefonisch (050 – 599.2000), per mail ( info@groningerarchieven.nl ) of via het formulier op onze website ( http://www.groningerarchieven.nl/agenda/zo-bewaren-wij-onze-geschiedenis). Bij een aanmelding ontvangt RHC Groninger Archieven graag deze gegevens van u: naam (eventueel namen vereniging en contactpersoon) , telefoonnummer én postadres of e-mailadres, het aantal personen dat meekomt en de data en tijdstippen van eerste en tweede voorkeur. Deelnemers worden toegelaten in de volgorde waarin hun aanmeldingen worden ontvangen. Na de aanmelding krijgen de gegadigden zo spoedig mogelijk bericht wanneer ze kunnen komen en hoe ze kunnen betalen. Aanmelding kan eventueel nog tot de laatste dag – dus vrijdag 14 november 2014 – maar vol is vol!

Bijlage bij dit persbericht: foto van een depotrondleiding. Archiefmedewerker Margreet Visch toont het Groninger Stadboek uit  1425. Foto: Marij Kloosterhof. Bijlage bij dit persbericht: foto van een depotrondleiding. Archiefmedewerker Margreet Visch toont het Groninger Stadboek uit 1425. Foto: Marij Kloosterhof.