Zoek op de website

Fotodag Groningen in de Tweede Wereldoorlog

Persbericht - 2 april 2014

Fotodag Groningen in de Tweede Wereldoorlog
Zaterdag 12 april 2014, van 12 tot 16 uur


RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen
Toegang gratis

Het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen èn het RHC Groninger Archieven organiseren op zaterdag 12 april a.s. een WOII-fotodag. Beide instellingen hopen dat mensen die nog beschikken over onbekend beeldmateriaal van stad en provincie in de oorlogsjaren, zich hier met dat materiaal willen komen aanmelden.

Op de fotodag zijn er ieder half uur flitslezingen van OVCG- en archiefmedewerkers over de collectie oorlogsfoto’s die RHC Groninger Archieven nu al in zijn bezit heeft. Daarnaast is er de hele middag een doorlopende voorstelling van de onlangs digitaal gerestaureerde film ‘Groningen in oorlogstijd’ van de amateurcineast J.W. van Dam.

Tegelijkertijd kunnen mensen hun eigen foto’s uit de oorlog laten zien en er hun verhaal bij vertellen. Overbekend zijn de foto’s van de verwoestingen in de stad, aangericht bij de Bevrijding. Het OVCG en RHC Groninger Archieven zijn echter vooral op zoek naar minder bekende beelden, met name van het dagelijks leven, die nog op zolders en in kasten en bureauladen opgeborgen liggen. U kunt bijvoorbeeld denken aan opnames van een straat of een huiselijk tafereel, waarin een enkel detail op de oorlogsomstandigheden wijst. Of aan beelden van een trein die vertrekt met een familielid of een joodse buurtbewoner, van een evacuee die bij uw familie logeerde, of van de Bevrijding in een Gronings dorp.

Natuurlijk zijn er vele andere mogelijkheden denkbaar. Wij zoeken vooral naar amateurkiekjes met bijzondere verhalen erachter, maar als er professioneel gemaakte foto’s aangeboden worden, zijn die natuurlijk ook welkom. In elk geval is het ons te doen om beelden die een waardevolle kijk kunnen geven op de stad en de provincie Groningen in oorlogstijd. Zo zijn we bijvoorbeeld zéér benieuwd, of er nog kleurenfoto’s uit de jaren ’40-’45 onder de mensen zijn.

De fotodag heeft als doel om aan beeldmateriaal te komen voor een fotoboek ‘Groningen 40-45’, dat in 2015 bij uitgeverij Wbooks zal verschijnen. Er is al wel een fotoboek over de Bevrijding van de stad, maar dit wordt het allereerste fotoboek over de algehele oorlogsperiode in de héle provincie Groningen. In dit boek komt een selectie van de aangeboden foto’s. Wat betreft foto’s die deze selectie niet halen, hebben we mogelijk toch belang bij opname in onze collectie. In beide gevallen vragen we u om het beeldmateriaal ter digitalisering aan ons in bruikleen te geven.

Als u niet in de gelegenheid bent om op 12 april langs te komen, maar toch uw foto(’s) wil aanbieden, neemt u dan alstublieft contact op via foto4045@groningerarchieven.nl of bel naar 050 – 5992000 en vraag naar Bettie Jongejan of Michael Hermse.

Help ons mee om de geschiedenis van Groningen in de jaren ’40-’45 in beeld te brengen!

Fotobijschrift bijgevoegde foto: Vergadering Luchtbeschermingsdienst in Helpman, 1941. Foto Folkers, collectie RHC Groninger Archieven. Fotobijschrift bijgevoegde foto: Vergadering Luchtbeschermingsdienst in Helpman, 1941. Foto Folkers, collectie RHC Groninger Archieven.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie over deze Fotodag kunt u tijdens kantooruren bellen met Michael Hermse, tel. 050-599.2052 of Bettie Jongejan, tel. 050-599.2000.