Zoek op de website

Lezing: Beroering of berusting? Nederland, in het bijzonder Groningen, in de Napoleontische tijd (1806-1813)

Persbericht – 27 februari 2014

Lezing Johan Joor
Woensdag 5 MAART 2014

RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen
Beroering of berusting? Nederland, in het bijzonder Groningen, in de Napoleontische tijd (1806-1813)’ – dat is de titel van de lezing die Johan Joor aanstaande woensdagavond zal geven in de hal van de Groninger Archieven.

Op voorhand weten we al, dat de lezing van Joor veel meer zal gaan over beroering, dan over berusting. Want volgens hem waren de Nederlanders in de Napoleontische tijd (1806-1813) bepaald niet de makke schapen, waarvoor generaties historici hen hebben gehouden. De Fransen, die zich hier in Nederland ontwikkelden van bondgenoten tot regelrechte bezetters, legden immers nieuwe belastingen op. Ook voerden ze een vorm van militaire dienstplicht in. Net als het Continentaal Stelsel, de totale handelsboycot tegen Engeland, zetten zulke maatregelen kwaad bloed, getuige allerlei onwilligheid, klein verzet, onrust, relletjes en massale onlusten. Niet voor niets zette de overheid een ongekend repressief apparaat op. Omdat men bang was voor een aanslag, werd het bezoek van Napoleon aan ons land zelfs een jaar uitgesteld en toen dit bezoek in 1811 dan toch doorging, gebeurde dat met de strengst mogelijke veiligheidsmaatregelen.

Joor inventariseerde en analyseerde het Nederlandse verzet van die tijd in zijn lijvige en baanbrekende studie De Adelaar en het Lam, waarop hij in 2000 promoveerde. Sindsdien werkt hij als zelfstandig historisch onderzoeker (www.joor.nl). Zijn veelzijdigheid blijkt uit zijn publicatielijst, die onder meer studies omvat over de geschiedenis van het Vredespaleis en de daarin werkende instellingen (2013), de geschiedenis van de Vereniging voor Overheidsdocumentatie (2011) en het vermogensbeheer van joodse oorlogswezen (2009). Tevens is Joor als honorary fellow verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam.

Joors lezing maakt deel uit van de lezingencyclus ‘Onrust, omwentelingen en Oranje – over het gewest Groningen in de periode 1748-1840’ die de NGV afdeling Groningen, de cultuurhistorische vereniging Stad en Lande en het RHC Groninger Archieven dit voorjaar gezamenlijk organiseren. In de eeuw, die in deze lezingenserie aan bod komt, veranderde de positie van het aanvankelijk zelfstandige gewest Groningen in die van een provincie in een eenheidsstaat. Andere lezingen die nog in deze cyclus zullen plaatsvinden zijn die van Wilfried Uitterhoeve over Groningen tijdens de omwenteling van november 1813 (donderdag 20 maart a.s.) en die van Jeroen Koch, de biograaf van Willem I, over vorst en volk in revolutionaire tijden (woensdag 2 april).

Alle avonden vinden plaats in de publiekshal van het RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen. Aanvang steeds om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur). Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

Illustratie: de Napoleontische adelaar Illustratie: de Napoleontische adelaar