Zoek op de website

Lezing door Els van der Laan: Groningse groene parels. Aanleg en ontwikkeling van landschapsparken en tuinen in stad en provincie Groningen

Persbericht

Groningen, 28 januari 2015

Woensdag 4 februari 2015, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur), toegang gratis
RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4 Groningen

De aanleg en ontwikkeling van historische parken en tuinen in Noord-Nederland – dàt is het onderwerp waarover Els van der Laan op woensdag 4 februari een lezing gaat houden in de hal van de Groninger Archieven.

Van der Laan, zelf landschapsarchitect, doet al jarenlang onderzoek naar die historische parken en tuinen. Onder de titel Roodbaards Rijkdom publiceerde zij een deel van haar bevindingen in een boek (2012), op een website ( www.roodbaardsrijkdom.nl ) en in de vorm van een tentoonstelling die momenteel te zien is in de hal van de Groninger Archieven.

Naar uit die titel blijkt, spelen het oeuvre en opdrachtgevers van Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851) een prominente rol in het onderzoek van Van der Laan. Naast hovenier was deze Roodbaard een vooraanstaand architect van tuinen en parken in de eerste helft van de negentiende eeuw. Tot 1813 wonend in Drenthe, verhuisde hij dat jaar naar Groningen, om zich in 1824 definitief te vestigen in Friesland. In alle drie de noordelijke provincies is dan ook een deel van zijn oeuvre te vinden. Zijn ontwerpen kenmerken zich door de dan moderne Engelse of romantische landschapsstijl, met gebogen vormen, slingerpaden, bosjes, vijverpartijen en heuveltjes met theekoepels of priëlen.

In Groningerland leverde Roodbaard onder meer tuinontwerpen voor Nienoord in Leek, de Fraeylemaborg in Slochteren en Ekenstein bij Appingedam. Ook de eigenaars van nu vergeten buitenplaatsen als Vaartwijk in Westerbroek en Zandvoort bij Helpman behoorden tot Roodbaards clientèle. Maar zelfs in stedelijke omgevingen liet hij zijn sporen na. Zo is zijn hand te zien in tekeningen voor het Guyotplein en de tuin bij het Trommiushuis in de stad Groningen, alsook in het ontwerp voor het Sterrebos te Winschoten. Even over de Drentse grens had hij bovendien bemoeienis met het groene aanzien van de veelal door Groningers bewoonde buitenplaatsen Noordwijk, Oosterbroek, Vennebroek, De Braak en De Duinen in Eelde-Paterswolde.

De lezing van Van der Laan wordt georganiseerd door de Groninger Archieven in samenwerking met de Stichting Monument & Materiaal. De lezing is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden.

Bijlage bij dit persbericht:

De plattegrond van de tuin bij het Trommiushuis, Turfsingel wz., Groningen. Collectie Groninger Archieven (1701-14) De plattegrond van de tuin bij het Trommiushuis, Turfsingel wz., Groningen. Collectie Groninger Archieven (1701-14)

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie over deze lezing kunt u tijdens kantooruren bellen met Jona van Keulen, via tel. 050-599.2000.