Zoek op de website

Lezing door Meindert Schroor: Rurale metropool. Mensen, migratie en middelen in Groningen ten tijde van de Republiek

Persbericht

Groningen, 2 maart 2015

Woensdag 11 maart 2015, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur), toegang gratis.
RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4 Groningen.

Zelden is er tijdens een academische promotie zoveel gelachen als tijdens die van Meindert Schroor, op 25 september vorig jaar aan de RUG. En dat, terwijl er toch een bijzonder serieus en zelfs baanbrekend proefschrift besproken werd. Dat lachen zegt dan ook niet zozeer iets over de inhoud van deze dissertatie, als wel over de uiterst ontspannen en humorvolle wijze waarop Schroor de soms lastige vragen over zijn boek wist te beantwoorden. Hij staat boven de stof en dat merk je!

Ongetwijfeld brengt Schroor het ook weer luchtig op woensdagavond 11 maart a.s. Hij komt dan over zijn boek vertellen in de hal van de Groninger Archieven. Heel kort samengevat gaat dat boek over bevolking, migratie en financiën van de stad Groningen in de zeventiende en achttiende eeuw. Tot voor kort was hier vrij weinig over bekend, maar op basis van enorme bronnenreeksen heeft Schroor nu bijvoorbeeld de jaarlijkse aantallen huwelijken, geboorten en sterfgevallen op een rij gezet. Bovendien onderzocht hij, waar de nieuwkomers in de stad vandaan kwamen – uit het westen of juist het oosten? – en wat dit zegt over de geografische oriëntatie van de stad. Ook bekeek hij hoe de immigratie samenhing met de al bestaande beroepenstructuur en de ontwikkeling daarin. Hij laat bovendien zien, hoe een en ander van invloed was op het huishoudboekje van de stad, met aan de ene kant de inkomsten zoals belastingen en aan de andere kant de uitgaven. Groningen gold destijds als een zeer dominante provinciehoofdstad, die de baas was over een flink stuk platteland. Hoe haar centrumpositie zich destijds ontwikkelde, komt eveneens aan de orde.

Meindert Schroor is als zelfstandig geograaf en historicus eigenaar-directeur van Varenius BV, een onderzoeksbureau voor geografie, geschiedenis en ruimtelijke planning in Leeuwarden. Hij is tevens hoofdredacteur van de Nieuwe Encyclopedie van Fryslân, die nog dit jaar verschijnt, en sinds kort het directielid met de portefeuille Cultuurhistorie van de Waddenacademie.

Zijn lezing maakt deel uit van de lezingenserie ‘Nieuwe Oogst’ die RHC Groninger Archieven samen met de vereniging Stad&Lande en de NGV afdeling Groningen organiseert. In deze serie staan nieuwe publicaties over de Groninger geschiedenis centraal, in dit geval dus:

Meindert Schroor, Rurale metropool: bevolking, migratie en financiën van de stad Groningen ten tijde van de Republiek (1595-1795). Historia Agriculturae 64. Groningen; Wageningen: Nederlands Agronomisch Historisch Instituut, 2014. 418 p., ill., dvd. ISBN: 978-90-3677-133-7.

Bijlage bij dit persbericht:


Cornelis Pronk, De Binnen Apoort (1754): een van de invalswegen voor mensen en goederen in de stad Groningen. Collectie RHC Groninger Archieven 1536-4976. Cornelis Pronk, De Binnen Apoort (1754): een van de invalswegen voor mensen en goederen in de stad Groningen. Collectie RHC Groninger Archieven 1536-4976.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie over deze lezing kunt u tijdens kantooruren bellen met Jona van Keulen, via tel. 050-599.2000.