Zoek op de website

Naar een nieuwe presentatie van de Groninger geschiedenis

Manifest

De directie en de Raad van Toezicht van het Groninger Forum hebben een heldere uitspraak gedaan over de rol van de geschiedenispresentatie in het Groninger Forum. De aandacht van het Forum ligt primair in het Nu en de kennis over geschiedenis zal alleen worden gebruikt ter ondersteuning daarvan. De gemeenteraad van Groningen heeft hiermee ingestemd.

Voor geschiedenis, en vooral regionale geschiedenis, bestaat de laatste jaren massale belangstelling. Veel mensen willen hun eigen geschiedenis en die van hun omgeving leren kennen.

Wij, als organisaties die zich bezighouden met de Groninger geschiedenis, de ­voormalige Forumpartners Groninger Museum en de Groninger Archieven en het Noordelijk Scheepvaartmuseum vinden dit uitermate belangrijk. Daarom willen we toe naar een gezamenlijke visie op de presentatie van de geschiedenis van stad en provincie.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor de presentatie van de Groninger geschiedenis. Dit geldt niet alleen voor het presenteren, maar ook voor het verzamelen en bewaren van objecten, documenten, foto’s en films. Tezamen vertegenwoordigen onze collecties een groot deel, zo niet het grootste deel van de zogenaamde Collectie Groningen.

De musea en de Archieven vormen de ­‘historische driehoek’ in de stad. Ze bevinden zich in het zuiden en zuidwesten van de binnenstad, op loopafstand van elkaar. Het ligt voor de hand dat wij met elkaar gaan samenwerken en daarmee een nieuwe ontwikkeling op gang gaan brengen. Bundeling van kennis, collecties en faciliteiten kan tot mooie resultaten leiden.

Drie organisaties, elke organisatie met zijn eigen uitgangspunten, netwerk en kennis. Het is een bundeling van krachten, maar niet een gesloten samenwerking. De mogelijkheid staat open voor andere organisaties om in te stappen.

In de stad en provincie Groningen zijn tal van instellingen en particulieren die zich bezighouden met de Groninger ­geschiedenis. Musea, archieven en historische ­verenigingen treden regelmatig in de schijnwerpers om hun tentoonstellingen, publicaties, educatieve activiteiten en websites te presenteren.

Vanzelfsprekend wordt er waar mogelijk samengewerkt met het Groninger Forum. Het Forum is straks een grote aanwinst voor de stad waar ook de organisaties die zich bezighouden met de Groninger geschiedenis van kunnen ­profiteren.

Er wordt niet gestreefd naar een samengaan van organisaties. We willen een structurele aandacht voor de Groninger geschiedenis en de grote ­publieke belangstelling bevredigen.

We stellen voor om de samenwerking voorlopig te concentreren rondom ­thema-activiteiten. Elke organisatie kan vanuit zijn eigen ­inhoudelijke kennis en collectie een aandeel leveren. De ­instellingen brengen zelfstandig onderwerpen in en de partners onderzoeken in hoeverre en op welke manier ze aan de activiteiten deel kunnen nemen.

Uiteraard heeft elke organisatie bij de activiteiten de keuze om wel of niet in te stappen.

Groningen, 4 december 2013

Andreas Blühm, Groninger Museum
Jan Wiebe van Veen, Noordelijk Scheepvaartmuseum
Eddy de Jonge, RHC Groninger Archieven