Zoek op de website

Openbaarheidsmaand 2016

Persbericht - Groningen 6 januari 2016

Openbaarheidsmaand
De hele maand januari 2016
RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4.

Het is weer januari. In de archiefwereld betekent dat: Openbaarheidsmaand!

Lang niet alle stukken zijn namelijk meteen openbaar, zodra ze bij een instelling als RHC Groninger Archieven belanden. Vooral stukken met privacygevoelige informatie worden nogal eens voor een bepaalde periode uitgesloten van openbaarheid. Wat betreft een aantal van zulke stukken loopt dat embargo echter ieder jaar op 1 januari af. Deze stukken zijn dan voortaan vrijelijk in te zien. En daar attenderen we dan graag het publiek op.

De volledige lijst van stukken, door RHC Groninger Archieven openbaar gemaakt per 1 januari 2016, treft u hierbij aan. Maar als we er alvast een kleine greep uit mogen doen, bevat die uiteenlopende zaken als de examenopgaven van de Groninger Rijks HBS, diverse dossiers van de verschillende rechtbanken, allerlei stukken van kerkelijke gemeenten, de archivalia van een wetenschappelijke commissie homoseksualiteit, de handelingen van de Dienstcommissie bij de Groninger Reinigingsdienst, de jaarstukken over de aandelenportefeuille van de courantiersfamilie Hazewinkel en dossiers van het Regionaal Medisch Tuchtcollege.

Niet op de lijst, maar natuurlijk wel openbaar geworden, zijn de akten Burgerlijke Stand waarop een embargo berustte van 50 jaar (overlijden), 75 jaar (huwelijken) en 100 jaar (geboorten). De geboorteakten van 1915, de huwelijksakten van 1940 en de overlijdensakten van 1965 zijn vanaf nu dus voortaan vrijelijk in te zien, wat vooral prettig is voor mensen die bezig zijn met onderzoek naar hun familiegeschiedenis. Inmiddels zijn van bijna alle gemeenten, behalve de stad Groningen, deze akten al gescand en opgenomen in de digitale databank AlleGroningers. Vooralsnog zijn de registers daar alleen door te bladeren, onze vrijwilligers voeren de relevante gegevens uit de akten nog in, zodat u akten met een bepaalde naam dan veel gemakkelijker terug kunt vinden.

Een mooi voorbeeld van zo’n openbaar geworden Burgerlijke Standsakte is de overlijdensakte van Josef Cohen uit 1965.  Naast oud-directeur van de Groninger Openbare Bibliotheek was deze Cohen een bekende stadsfiguur en een nationaal bekend letterkundige. De scan van zijn overlijdensakte doen we hierbij, met een beknopte biografie. Dit verhaal verschijnt tevens op onze website. Daarnaast publiceren we daar deze maand nog enige andere verhalen op basis van nu openbaar gemaakte stukken, zoals over een oplichter die misbruik maakte van de ellende in Rotterdam na het bombardement en over de zilverpapieracties van Dr. Denker. Let daarom vooral ook op onze website!

Bijlagen bij dit persbericht:

  • Lijst van alle openbaar gemaakte stukken
  • Overlijdensakte van Josef Cohen. Collectie RHC Groninger Archieven, toegang 2111, inv.nr. 1265.
  • Beknopt levensverhaal van Josef Cohen
  • Josef Cohen met zijn dochter Cornelia Riwka, ca. 1935. Krantenfoto, collectie RHC Groninger Archieven.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie – voor een toelichting kunt u bellen met Harry Perton, tel. 050-5992005.

Download hier de lijst van alle openbaar gemaakte stukken in pdf.

Download hier de scan van de overlijdensakte van Josef Cohen in jpg.

Download hier het beknopte levensverhaal van Josef Cohen in pdf.

Download hier de foto van Josef Cohen met zijn dochter in jpg.

Overlijdensakte van Josef Cohen, 1965. RHC Groninger Archieven, toegang 2111, inv.nr. 1265. Overlijdensakte van Josef Cohen, 1965. RHC Groninger Archieven, toegang 2111, inv.nr. 1265.

Josef Cohen met zijn dochter Cornelia Riwka, ca. 1935. Krantenfoto, collectie RHC Groninger Archieven. Josef Cohen met zijn dochter Cornelia Riwka, ca. 1935. Krantenfoto, collectie RHC Groninger Archieven.