Zoek op de website

Overdracht archief Noorderplantsoenbuurt

Persbericht - 24 april 2013

Vrijdag 26 april 2013, 16.00 uur
RHC Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen

Op vrijdag 26 april a.s. draagt de Buurtvereniging Noorderplantsoen haar archief over aan RHC Groninger Archieven. Dat gebeurt met een klein feestje. Uiteraard wordt hier de gemaakte archieftoegang gepresenteerd – het archief is vanaf dat moment ook in zijn geheel openbaar. Oud-bestuurslid Beno Hofman komt vertellen over de geschiedenis van de buurt en verder zijn er praatjes van oprichter Rob van Vliet, voorzitter Harry van Ommen en Harry Romijn, de adjunct-directeur van de Groninger Archieven. Dr. Gipsy zal een en ander muzikaal omlijsten.

De afspraak voor deze overdracht maakten de Buurtvereniging Noorderplantsoenbuurt en het RHC Groninger Archieven twee jaar geleden al. RHC Groninger Archieven wilde het archief van de buurtvereniging graag in zijn collectie opnemen, maar dat alleen na een grondige opruiming van bijvoorbeeld dubbele stukken. Ook moest het archief zo compleet mogelijk zijn. Betsie Westermann nam toen als vrijwilliger de taak op zich, om dit voor elkaar te krijgen. Een geweldige klus, als je bedenkt dat veel archief zich nog bij oud-bestuursleden in schuurtjes, in kasten en onder bedden bevond. Betsie spoorde alles op, bracht het materiaal bij elkaar, ploegde het door, ruimde op en maakte de inventaris.

Deze archieftoegang (nummer 2708) beslaat de periode 1974-2009. In 1974 wilden bewoners van rond de Kerklaan graag meer groen en speelgelegenheid in hun omgeving en zij vormden daartoe een comité. Een soortgelijke groep ontstond in en rond de Tuinbouwstraat. Beide groepen fuseerden in 1980 tot een buurtcomité voor de gehele Noorderplantsoenbuurt, dat zich in 1984 na veel discussie omvormde tot een officiële bewonersvereniging, Doel van deze vereniging was en is “een zo gunstig mogelijk woon-, leef- en werkklimaat in de wijk”. Volgens de statuten zijn alle wijkbewoners automatisch lid. De vereniging heeft zich sinds haar oprichting bemoeid met onder andere woningverbeteringsplannen, nieuwbouwplannen (zoals aan de Kalverstraat), het autovrij maken van het Noorderplantsoen, de aanpak van de drugsoverlast in dit park, de chloortransporten over het spoor langs de wijk en het al dan niet betaald parkeren. Ook organiseerde de buurtvereniging feesten en sporttoernooien voor de buurt. Van alles werd verslag gedaan in de buurtkrant, waarvan de jaargangen tot 2009 eveneens bij het archief opgenomen zijn.

Mensen die bij dit archiefoverdrachtsfeestje aanwezig willen zijn moeten er snel bij zijn, want er is nog slechts een beperkt aantal plaatsen vrij. Voor uw aanmelding kunt u zich wenden tot het bestuurslid van de Buurtvereniging Noorderplantsoen Martha Mol, tel. 050-3136579 of bestuur@noorderplantsoen.nl