Zoek op de website

Volgende halte Groninger Archieven

Persbericht

Groningen, 7 november 2014

Vandaag vormden de Groninger Archieven het decor voor de opening van de presentatie ‘Volgende halte Groninger Archieven’, waarbij de archieven van de Groninger Autobus Dienst Onderneming (GADO) werden gepresenteerd. Ruim 80 bezoekers – waaronder vele oud-GADO-buschauffeurs – waren naar het Cascadeplein gekomen om de middag bij te wonen.

75 jaar GADO

Autobuspionier D. van der Ploeg start in 1924 onder de naam Groninger Autobus Dienst Onderneming een lijndienst. De net opgerichte busonderneming biedt ritjes aan van de Oranjewijk via de Vismarkt naar de Hoogte en weer terug. Omdat de concurrentie in de stad groot blijkt te zijn, wijkt Van der Ploeg al gauw uit naar verbindingen tussen de stad en omgeving. De rit Hoogezand-Groningen vormt de basis voor verdere uitbreiding van het lijnennet en er breekt een periode aan van groei en overname van andere busondernemingen. In 1938 verkoopt Van der Ploeg zijn bedrijf aan de Algemene Transport Onderneming, waarmee de GADO een dochteronderneming van de NS wordt. Na diverse overnames en fusies verdwijnt de naam GADO in 1999 na 75 jaar geheel uit het stads- en dorpsbeeld.

Presentatie ‘Volgende halte Groninger Archieven’

De presentatie ‘Volgende halte Groninger Archieven’ werd geopend door Eddy de Jonge, directeur van RHC Groninger Archieven. Tijdens de middag konden bezoekers een historische busrit maken, met elkaar bijpraten in het verhalencafé en oude GADO-films, foto’s en andere archiefstukken zoals busboekjes bekijken. De presentatie is nog tot 24 december binnen openingstijden van de Groninger Archieven te bezichtigen aan het Cascadeplein 4 in Groningen.

Organiserende partijen

Het archief is geïnventariseerd door Ferry Bosman, zelfstandig archiefbeheerder openbaar vervoer en wordt beheerd en ontsloten door RHC Groninger Archieven. De presentatie is georganiseerd door RHC Groninger Archieven, met medewerking van de Verhalen van Groningen, de Autobus Documentatievereniging en het Nationaal Bus Museum Hoogezand.

Bij te plaatsen afbeeldingen (vrij gebruik van beeld). Zie bijgevoegde bestanden

Eddy de Jonge opent GADO presentatie Eddy de Jonge opent GADO presentatie

GADO bus GADO bus

GADO presentatie GADO presentatie