Zoek op de website

Woonomstandigheden, vroeger

Persbericht 28 februari 2013

Woensdag 6 maart 2013
RHC Groninger Archieven
 

Hoe woonde arm en hoe woonde rijk? Dat is het onderwerp van de lezingen door Henny van Harten en Eddy de Jonge op woensdagavond 6 maart a.s. in de hal van RHC Groninger Archieven.

Henny van Harten, kunsthistorica en conservator van de Fraeylemaborg, vertelt dan onder het motto ‘zuinigheid met vlijt’ over rijkdom en soberheid op dit landgoed in Slochteren. Zij doet dit aan de hand van het kasboek dat borgheer Hendrik de Sandra Veldtman van 1786 tot 1809 bijhield. Hierin komen we allerlei uitgaven tegen, zoals aan de huishouding, lonen voor het vele personeel, en tabak en alcoholhoudende dranken. Al met al geven deze posten een boeiend beeld van het dagelijks leven van de borgbewoners, die tot de elite van Stad & Lande behoorden. Vaak leefden zij opmerkelijk zuinig, maar er waren ook momenten dat het geld kennelijk mocht rollen en soms lijkt de verhouding tussen de verschillende kostenposten wel wat scheef…

Eddy de Jonge, historisch socioloog en directeur van de Groninger Archieven, gaat in op de geschiedenis van de Wittenberg, een donker, vochtig en smerig slop met éénkamerwoninkjes in de schaduw van een bult gaskalk bij de Langestraat, daar waar we nu een stukje van het Cibogaterrein vinden. Via een vergunning voor een mestbak en het korte leven van Pieter Offringa, de aannemer die de woninkjes in 1865 bouwde, neemt De Jonge ons mee op een archiefreis langs stukken die ons wat kunnen vertellen over het leven in dit achterbuurtje. Wie waren de bewoners, waar kwamen ze vandaan, hoe gingen ze met elkaar om en waar gingen ze heen, toen hun woningen werden afgekeurd?

Beide lezingen maken deel uit van de serie ARM en RIJK, die aansluit bij het thema van de laatste Maand van de Geschiedenis. Het betreft de tweede van vijf avonden, waarop steeds weer een ander aspect van het thema aan de orde komt. De nog volgende avonden in deze serie zijn:

Woensdag 20 maart: Otto Knottnerus over stakingen in Oost-Groningen ( m.m.v. het koor De Volksstem uit Groningen).

Woensdag 27 maart: Pim Kooij over Groninger ondernemers en Geert Lameris over de mensen van de strokarton.

Woensdag 17 april: Mineke van Essen over pedagogische bemiddelaars tussen arm en rijk en onderwijs in de 19de en 20ste eeuw.

De lezingen worden georganiseerd door de NGV afdeling Groningen, de cultuurhistorische vereniging Stad en Lande en het RHC Groninger Archieven, in één geval samen met de Vereniging voor vakbondsgeschiedenis VHV.

Alle lezingen vinden plaats in de hal van de Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen. Aanvang: 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. Toegang gratis.

Bijlagen bij dit persbericht: Fraeylemaborg Schipperus en Achter de gasfabriek 1929

Fraeylemaborg Schipperus Fraeylemaborg Schipperus

Achter de gasfabriek 1929. Achter de gasfabriek 1929.