0001_2136_0239_banner.jpg

In 1988 schonk Boonstra zijn negatieven aan de Groninger Archieven. Collectiebeheerder Michael Hermse selecteerde hieruit voor deze uitgave meer dan honderd foto's uit de periode 1948-1968 en voorzag ze van informatieve teksten. Straatbeelden, scheepswerven, kanalen, winkels, wederopbouw, optochten, binnenstad, buitenwijken, het Heerenbad... oogstrelende plaatjes!

In het midden van de vorige eeuw was Piet Boonstra (1917-2002) een van de weinige persfotografen in de stad Groningen. Het vak had hij als vijftienjarige geleerd in dienst van de bekende stadsfotograaf P.B. Kramer. In 1948 richtte Boonstra met bescheiden middelen een eigen zaak op. Pers-, industrieel en groepsfotograaf noemde hij zichzelf. Aanvankelijk alleen, maar al spoedig met Sjors Visscher, werkte Fotobedrijf Piet Boonstra veel voor het A.N.P. en voor de dagbladen Ons Noorden, de Nieuwe Provinciale Groninger Courant en Het Vrije Volk. Toen na enkele jaren die dagbladen vaste fotografen in dienst namen en het ‘krantenwerk’ afnam voor freelancers als Boonstra, richtte hij zich op de fotohandel. Tot 1975 bestierde hij een drukbeklante winkel aan de NieuweBoteringestraat.

Omslag Groningen 1948-1968

Dit boek zal voor veel oudere Groningers een feest van herkenning zijn en de nodige herinneringen oproepen. En voor de jongere generatie biedt het een boeiend doorkijkje naar de stad zoals die ooit was met foto’s van zwemmers in het Heerenbad aan de Kleine Badstraat, van spelende kinderen tussen het oorlogspuin rond de Grote Markt, en van het Caltex-service-station aan het Gedempte Kattendiep bijvoorbeeld. 

Samengesteld door Michael Hermse (Groninger Archieven) en verschenen bij uitgeverij Noordboek.

  • Groninger Archieven

    Cascadeplein 4
    9726 AD Groningen