Zoek op de website

Tarieven

Dit tarievenoverzicht is geldig vanaf 1 januari 2017. 

Tarieven - Toelichting

Vergeleken met voorgaande jaren is er één wijziging: Deze betreft de gewaarmerkte uittreksels of kopieën van akten van de Burgerlijke Stand (volgens besluit legestarieven akten Burgerlijke Stand).

De bestaande tarieven zijn in overeenstemming met de Regeling tarieven rijksarchiefbescheiden. (Gepubliceerd in de Staatscourant, jaargang 2015, nr. 37918)

In de tarieven is verder rekening gehouden met de Wet Hergebruik van Overheidsinformatie (Gepubliceerd in het Staatsblad, jaargang 2015, nr. 271). Dat betekent dat er geen kosten worden berekend voor het bekijken, downloaden en gebruiken van op het internet beschikbare overheidsinformatie. Dit geldt niet voor niet-openbare overheidsinformatie en voor particuliere archieven en collecties.

U dient zelf na te gaan of er andere rechten van toepassingen zijn; zie de  toelichting daarover.

 

Digitale reproducties en prints van gemaakte scans

De prijzen zijn voor scans met een resolutie van 300 dpi op ware grootte van het origineel. Deze raadpleegreproducties worden geleverd in JPEG-formaat.

De tarieven voor scannen tot A3-formaat zijn gebaseerd op materiaal in registers met bladen niet groter dan folioformaat en op losse stukken met origineel formaat tot A3.
De onderstaande prijzen gelden als u bestelt en betaalt tijdens studiezaalbezoek en als u afhaalt bij de receptiebalie of bij versturing per e-mail. U betaalt in principe alleen de productiekosten.
Levering bestand op USB-stick: USB-stick € 5,00 (1G) of € 10,00 (4G); hergebruik is mogelijk. Levering bestand per e-mail: gratis levering.

Scannen (tot A3-formaat):

 • per bestelling van 1-10 scans: € 0,25 per scan
 • per bestelling van 11-50 scans: € 0,20 per scan
 • per bestelling van 51-100 scans: € 0,15 per scan
 • per bestelling van meer dan 100 scans: € 0,12 per scan
 • Groninger Archieven Scankaart: € 12,00 (goed voor 100 scans).

Scannen én printen (kleur) van de scans op A4-formaat:

 • per bestelling van 1-10 prints: € 1,15 per print
 • per bestelling van 11-50 prints: € 1,10 per print
 • per bestelling van 51-100 prints: € 1,05 per print
 • per bestelling van meer dan 100 prints: € 1,02 per print

Scannen én printen (kleur) van de scans op A3-formaat:

 • per bestelling van 1-10 prints: € 1,75 per print
 • per bestelling van 11-50 prints: € 1,70 per print
 • per bestelling van 51-100 prints: € 1,65 per print
 • per bestelling van meer dan 100 prints: € 1,62 per print

Scannen van archiefstukken groter dan A3-formaat tot maximaal A0-formaat:

 • Losse bladen, zoals bouwtekeningen: € 3,00 per blad
 • Gebonden bladen, zoals kranten: € 4,00 per pagina

Overig:

In alle overige gevallen wordt altijd vooraf een prijsopgave gemaakt en een levertijd afgesproken. Daarbij geldt een tarief van € 30,00 per uur voor het scannen en € 60,00 per uur voor het nader bewerken.

 

Duplicaten van bestaande digitale bestanden - niet online beschikbaar: bouwdossiers

Deze worden geleverd als PDF-bestand. De onderstaande prijzen gelden als u bestelt en betaalt tijdens studiezaalbezoek en als u afhaalt bij de receptiebalie of bij versturing per e-mail.

Levering bestand op USB-stick: USB-stick € 5,00 (1G) of € 10,00 (4G); hergebruik is mogelijk. Levering bestand per e-mail: gratis levering.

 • Gescand bouwdossier (DjVu; omgezet naar PDF): € 4,00 per submap

 

Prints van bestaande digitale bestanden

De onderstaande prijzen gelden als u bestelt tijdens studiezaalbezoek en als u afhaalt bij de receptiebalie.

Printen van de bestanden of scans op A4-formaat:

 • Zwart-wit: € 0,50 per print
 • Kleur: € 0,90 per print

Printen van de bestanden of scans op A3-formaat:

 • Zwart-wit: € 0,60 per print
 • Kleur: € 1,50 per print

 

Fotokopieën op papier en bestanden van studiezaalmateriaal

Kopieën – door bezoeker zelf gemaakt, van materiaal dat in de studiezaal staat

 • Fotokopie A4: € 0,20 (folio-formaat wordt verkleind naar A4-formaat)
 • Fotokopie A3: € 0,30 (ook voor folio-formaat op ware grootte)
 • Computerprint A4: € 0,40
 • Microfilm of –fiche A4: € 0,80
 • Microfilm of –fiche A3: € 1,20

Het is ook mogelijk van microfilm of –fiches, bestanden voor USB-stick te maken, op eigen USB-stick of op USB-stick, gekocht bij onze receptie:

 • Per opname: € 0,25

Kopieën - door medewerkers gemaakt

De onderstaande prijzen gelden als u bestelt tijdens studiezaalbezoek en als u afhaalt en betaalt bij de receptiebalie.

 • Zwartwitkopieën van aangevraagde stukken:
  • A4: € 0,50
  • A3 of folio: € 0,60
 • Kleurenkopieën van aangevraagde stukken:
  • A4: € 0,90
  • A3 of folio: € 1,50
 • Lichtdrukken van bouwtekeningen (met levertijd): € 10,00

Gewaarmerkte uittreksels of kopieën van akten van de Burgerlijke Stand (met levertijd): Per akte € 12,90. Set huwelijksbijlagen: € 22,90.

 

Opdrachten

Onderzoek en schriftelijk aangevraagde reproducties
Bij de behandeling van schriftelijke en elektronische verzoeken om inlichtingen wordt de onderzoekstijd in rekening gebracht.  De maximale onderzoekstijd bedraagt per opdracht anderhalf uur.
Bij schriftelijke en elektronische reproductieopdrachten worden de behandeltijd, de reproductiekosten én de portokosten berekend. Bij verzending op een USB-stick wordt die ook doorberekend.

 • Onderzoek - 1e kwartier: € 15,00 + eventuele reproductie- en portokosten
 • Ieder volgend kwartier: € 12,50

 

Reproducties van materiaal op websites

Het bekijken, downloaden en gebruiken van openbare bestanden uit overheidscollecties van de Groninger Archieven op www.groningerarchieven.nl, www.beeldbankgroningen.nl en www.allegroningers.nl wordt mogelijk gemaakt en is zonder kosten. Dit geldt ook voor beeldmateriaal uit onze collectie op www.beeldbankgroningen.nl, waarvan de Groninger Archieven de rechten bezitten of dat rechtenvrij is.

Op de website www.beeldbankgroningen.nl kan het zijn dat u een melding krijgt, dat downloaden niet mogelijk is; dan zijn er nog rechten van toepassing. Dat geldt ook voor materiaal, waar die knop ontbreekt. Het is dan vaak wel mogelijk een reproductie te bestellen, maar alleen voor privégebruik. Deze is verder niet rechtenvrij.

Toestemming tot gebruik van afbeeldingen
Voor publicatie van rechtenvrij materiaal uit de collectie van de Groninger Archieven in boekvorm, op CD, internet, film of televisie wordt geen gebruiksvergoeding geheven. Het vragen van toestemming is niet nodig. Wel verwachten wij een goede bronvermelding in overleg met de Groninger Archieven. Dit geldt ook voor vermelding van de maker.
Voor gebruik van filmbeelden uit de collectie van GAVA is voorafgaand overleg nodig. Het gaat hier vooral om bestanden van particuliere herkomst, waarvoor bovendien afspraken over rechten van toepassing zijn. Hier kan dus ook een gebruiksvergoeding worden gevraagd.

Auteursrecht en andere rechten
Auteursrecht, privacy en portretrecht dient u zelf te regelen met de rechthebbenden.
Wanneer er sprake is van rechten van derden wordt daar door ons melding van gemaakt, maar de Groninger Archieven staan niet in voor de volledigheid van deze gegevens.

Alle tarieven zijn incl. BTW

Publicatie Groninger Archieven
Versie: 13 december 2016
Wijzingen voorbehouden