817_1078_banner.jpg

De Groninger Archieven zijn voluit het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven. We laten als professionele collectiebeheerder een zo groot mogelijk publiek kennis maken met onze fysieke en digitale collecties. In het beleidsplan Van, voor en door het publiek 2021-2024 zijn hiervoor nieuwe plannen geformuleerd. Daarnaast zijn wij een actieve bemiddelaar om historische en actuele informatie over stad en provincie Groningen breed in te zetten. En voor de aangesloten overheden zijn wij een gedegen partner.

Ingang Groninger Archieven. Foto Marij Kloosterhof

In de collectie

Wij beheren digitale en (32 kilometer) fysieke collecties, die door iedereen gebruikt kunnen worden. Dit zijn onder andere historische administraties van stad en provincie Groningen en ook van overheden en waterschappen in de provincie. Daarnaast zijn vele particuliere archieven of niet-overheidsarchieven aan ons toevertrouwd. Dit zijn archieven van Groninger bedrijven, verenigingen of stichtingen, zoals sportclubs, studentenverenigingen, culturele, ideële of maatschappelijke instellingen en ook van personen.

Onze unieke collecties boeken, tijdschriften, kranten, kaarten, tekeningen, prenten, prentbriefkaarten, affiches, foto’s, negatieven, films, video’s en geluidsopnamen zijn voor iedereen toegankelijk. Op onze themasites kunt u gericht zoeken en meer verdieping en achtergrondinformatie vinden:

Taak

Het is onze taak om archieven die betrekking hebben op de Groninger geschiedenis en cultuur, te bewaren, te beheren en toegankelijk te maken voor publiek. Publiek kan hierbij helpen, door mee te werken aan verschillende projecten onder de titel Maak Geschiedenis. Verborgen schatten worden hierdoor gemakkelijker vindbaar.

Meer over de Groninger Archieven

Beleidsplan Van, voor en door het publiek 2021-2024
Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2020
Onze ANBI status

  • Groninger Archieven

    Cascadeplein 4
    9726 AD Groningen