bijgewerkt1969wit_.jpg

De Schoolmeesterrapporten zijn terug van weggeweest. Ze zijn nu in uitgeschreven vorm als PDF te raadplegen. De verslagen maken onderdeel uit van het archief Districtsopzieners op het lager onderwijs, (1803) 1812-1857. 

Fragment schoolmeesterrapport Appingedam, Groninger Archieven (890-10.1)

Schat aan dagelijkse informatie

De schoolmeesterrapporten geven een mooi beeld van de provincie Groningen uit het begin van de negentiende eeuw. Naast vragen over topografie, bodem en natuurlijke gesteldheid komen ook andere onderwerpen aan bod, zoals de luchtgesteldheid, taal, opvoeding, normen van fatsoen en gewoonten.

De naam Schoolmeesterrapporten

De titel doet wellicht een andere inhoud van de stukken vermoeden. De rapporten hebben toch deze naam gekregen, omdat het antwoorden geeft op de vragen die de Commissie van Onderwijs in 1828 stuurde aan de schoolmeesters van een groot aantal Groninger plaatsen. Het doel van deze vragen was om informatie te verzamelen waarmee schoolopziener Nicolaus Westendorp een geologische en topografische kaart van de provincie kon samenstellen. De vragenlijst bevat echter veel meer vragen dan voor het werk van Westendorp noodzakelijk was.

Van de ongeveer 200 Groninger plaatsen stuurden maar liefst 175 schoolmeesters antwoorden in. Soms gaf men alleen de naam van het dorp op; vaak werden de vragen ook heel uitgebreid beantwoord.

  • Groninger Archieven

    Cascadeplein 4
    9726 AD Groningen