818_18744_cr_zoutkamp.jpg

Openbare vergadering

Categorie
Activiteit
Datum
12-12-2018 10:30
Locatie
Groninger Archieven, kamer 1.16

Openbare vergadering van het algemeen bestuur van het RHC Groninger Archieven te Groningen op woensdag 12 december 2018, aanvang 10.30 uur. 

 

Aan de orde komen: privacyreglement 2019, privacymedewerker, financiering e-Depot voor lagere overheden.

 

Vastgestelde besluiten door het algemeen bestuur van het RHC Groninger Archieven op 5 juli 2018: jaarverslag 2017, jaarrekening 2017, besteding overschrijding reservegrens, begroting 2019, aanwijzing functionaris gegevensbescherming.

 

De vergader- en vastgestelde stukken liggen voor een ieder tijdens openingstijden ter inzage bij de Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen.

 

P.E.J. den Oudsten, voorzitter

drs. E. de Jonge, secretaris

 
 

Alle datums

  • 12-12-2018 10:30
  • Groninger Archieven

    Cascadeplein 4
    9726 AD Groningen