1785_07169_cr_.jpg

Een bezoeker van onze studiezaal vroeg een originele carte-de-visite-foto van een jongetje ter inzage. In een opwelling wilde ik weten in hoeverre zijn leven aan de hand van onze bronnen was te volgen.

Baby, Foto A.C. Kunst, Groninger Archieven (1990_1553)
Foto A.C. Kunst, Groninger Archieven (1990_1553)

Leonardus Petrus van Calcar wordt op 7 juli 1903 geboren in Groningen als eerste kind van de arts Jan Willem van Calcar en ‘jonkvrouwe’ Maria Aletta Rengers Hora Siccama. Het jonge gezin woont aan de Hoge der A en verhuist na een aantal jaren naar de Schoolstraat. In het gezin volgen nog een dochter en drie zonen. 

De oudste zoon gaat waarschijnlijk naar de gemeentelijke lagere school op steenworp afstand in de Schoolstraat. Of hij de Openbare Handelsschool in de Nieuwe Sint-Jansstraat bezoekt is niet terug te vinden in het archief van de school. Later staat hij in ieder geval te boek als bankemployé. In 1920 overlijdt zijn vader. In 1927 verhuist hij naar Amsterdam, waar hij gaat wonen aan de Reguliersgracht. [gezinskaarten, studiezaal] 

In 1932 trouwt hij in Hong Kong met Margot von Ziegler van wie hij ook weer scheidt. Op 5 december 1936 overlijdt hij in zijn geboorteplaats. Op dezelfde datum wordt hij weer ingeschreven bij zijn moeder in de Schoolstraat. [gezinskaarten studiezaal] Waarschijnlijk betreft dit een zogenaamde ambtshalve inschrijving en is hij al eerder teruggekeerd uit Batavia (Jakarta, Indonesië). Hij wordt begraven op de Zuiderbegraafplaats aan de Hereweg. Zijn graf is hoogstwaarschijnlijk geruimd, want zijn naam komt niet voor. 

Er wordt wel beweerd dat het voornaamste mensenrecht is het recht om te worden vergeten. Sorry kleine Leo…

Michael Hermse

Collectiebeheerder Nieuwe Media, Beeld en Geluid