Zoek op de website

Genealogie

Een Genealogie is een opstelling van alle personen uit dezelfde familie, uitgaand van de oudst bekende voorvader in mannelijke lijn (generatie I), die stamvader wordt genoemd.

Grafisch overzicht van een genealogie. Grafisch overzicht van een genealogie.

U zoekt alle gegevens van zijn gezin (generatie II), maar vervolgt het onderzoek alleen via zijn zoons. Van hun gezinnen verzamelt u ook weer alle gegevens, maar ook hier vervolgt u het onderzoek alleen via onderzoek naar de familie van hun zoons. Deze personen kunnen verschillende geslachtsnamen (met varianten) dragen.

Per gezin wordt de naam van de man weergegeven, evenals zijn geboortedatum en plaats, datum en plaats van het huwelijk en de naam van de echtgenote en haar geboortegegevens. Daaronder volgt een lijst met kinderen en hun geboortegegevens.

Naast de genoemde basisgegevens kunnen extra gegevens worden vermeld, zoals beroep, bezittingen, etc. Omdat het onderzoek via de mannelijke lijnen verloopt, hebben de personen in een genealogie meestal dezelfde achternaam. Dit in tegenstelling tot een Parenteel, waarin meerdere familienamen voorkomen. Toch kunnen ook in een genealogie de geslachtsnamen verschillend zijn. Hiervoor zijn een aantal belangrijke oorzaken aan te wijzen:

• personen uit dezelfde familie kunnen verschillende geslachtsnamen hebben aangenomen. Zo gebruikten velen in de periode vóór de invoering van de Burgerlijke Stand (1811) nog geen vaste achternaam, maar een zgn. ‘patroniem’ (= vadersnaam - bijvoorbeeld de achternaam ‘Jans(en)’ als aanduiding voor de zoon of dochter van Jan) of een ‘toponiem’ als achternaam (bijvoorbeeld het gebruik, met name in het oosten des lands om mensen te vernoemen naar de boerderij die zij in hun bezit hadden. Bij verwerving van een andere boerderij door huwelijk of erfenis gebeurde het zelfs dat die persoon bij zo’n gelegenheid de naam van de nieuwe boerderij aannam).

• verschrijvingen en verkeerde interpretaties van een ambtenaar Burgerlijke Stand.

• verzoeken tot naamsveranderingen via een Koninklijk Besluit of rechterlijke uitspraak.

• onwettige kinderen kregen vaak de naam van de moeder. Bij latere erkenning van zo’n kind, bijvoorbeeld door de bruidegom bij een later huwelijk van de moeder, ontving deze een nieuwe achternaam.

• adoptiekinderen nemen doorgaans de familienaam van de adoptieouders aan. In de adoptieakte staat zowel de oude als de nieuwe naam.