Zoek op de website

Ontwerpen van reclameborden

Het archief van de Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, toegang 1516, bevat o.a. een aantal omslagen met ontwerpen van reclameborden (inventarisnummers 26, 28-40).

Bij de verpachting van reclamegelegenheden (lichtbakken, emailleborden, vormplaten) moesten deze ontwerpen bij de aanvraag ingediend worden.

De aanvragen zijn van het Nationaal Publiciteits Bureau, dit bedrijf is gespecialiseerd in de exploitatie van reclame aan gemeentelijke lichtmasten.