Zoek op de website

6. De stad als borg 1300-1400

Plattegrond van de stad Groningen. Braun en Hogenberg, 1575 [1536-5213] Plattegrond van de stad Groningen. Braun en Hogenberg, 1575 [1536-5213]

Zolang de wereld simpel was en er weinig contacten waren tussen de verschillende gemeenschappen voldeed de manier waarop de Ommelander Friezen zichzelf hadden georganiseerd.

Moeilijk werd het pas wanneer mensen van verschillende streken met elkaar in botsing kwamen.
In zulke gevallen viel iedereen terug op zijn eigen achterban en kon een persoonlijk geschil gemakkelijk uitgroeien tot een gewapend conflict tussen hele landschappen.

Ook bood het systeem geen oplossing wanneer iemand ontevreden was over de rechter waaronder hij hoorde. Tenslotte wist men ook geen raad wanneer iemand met bruut geweld zijn zin wilde doorzetten tegen de mening van de anderen in.

In zulke gevallen miste men een instantie die als scheidsrechter kon optreden, iemand die de zaak nog eens goed kon onderzoeken of iemand die de geweldenaar een lesje kon leren.
Elders kon men bij dit soort zaken een beroep doen op een graaf of een bisschop, of op ambtenaren die namens hen optraden. In Groningerland ontbraken zulke functionarissen.

Men probeerde het wel met een soort algemene vergadering van rechters, maar die was lang niet altijd bij machte om de problemen op te lossen.
En tegenover gewelddaden stonden de rechters helemaal met lege handen.

In Groningerland werd in dit gemis voorzien door de stad Groningen en haar gewapende burgerij.

In een volkrijke stad als Groningen had het stadsbestuur een ruime ervaring in het beslechten van geschillen en de Ommelander Friezen legden hun probleemgevallen graag voor aan de heren op het raadhuis aan de ‘Brede Markt’.

De Groningers waren ook bereid om hun strijdmacht in te zetten om de naleving van genomen beslissingen af te dwingen. Zo moest de samenwerking tussen Stad en Lande rust, orde en welvaart bevorderen.
 

Lees verder...