Zoek op de website

De wallen van Johan van Metelen

Johan van Metelen hoorde in de 16e eeuw tot de leidende kringen in de stad Groningen. In 1527 kreeg hij enkele stukken stadsgrond in pacht die vroeger deel hadden uitgemaakt van de vestingwerken. Na enkele tientallen jaren stelde het stadsbestuur vast dat Van Metelen in strijd had gehandeld met de bepalingen van het pachtcontract. Het is niet duidelijk hoe het komt dat de stadsbestuurders Van Metelen zo lang zijn gang hebben laten gaan, terwijl dat toch voor iedereen duidelijk moet zijn geweest.
Hoe dit ook zij, er ontstond een conflict en het pachtcontract werd beëindigd. Uit de bewaard gebleven archiefstukken blijkt onder meer, dat de ‘Metelenwal’ ten zuiden van de Binnen-Apoort – nu gelegen tussen de Westerhavenstraat en de Pottebakkersrijge – het eerste geval van stadsplanning van overheidswege is geweest.

Download hier het PDF bestand De wallen van Johan van Metelen